Chương trình học bổng thạc sĩ tại Thái Lan năm 2020
Học Bổng

Chương trình học bổng thạc sĩ tại Thái Lan năm 2020

Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc Cơ quan Hợp tác quốc tế Thái Lan (TICA) phối hợp cùng với các trường đại học, viện nghiên cứu thông qua chương trình học bổng bậc…

Chương trình học bổng KNB của Chính phủ Indonesia năm 2020
Học Bổng

Chương trình học bổng KNB của Chính phủ Indonesia năm 2020

Đại sứ quán nước Cộng hoà Indonesia tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chính phủ Indonesia trao tặng học bổng Kemitraan Negara Berkembang (Học bổng cho các quốc gia đang phát triển -KNB) cho 105 sinh viên đến từ các quốc gia…

Học bổng đại học và sau đại học tại Thái Lan năm học 2020
Học Bổng

Học bổng đại học và sau đại học tại Thái Lan năm học 2020

Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế thông báo chương trình học bổng dành cho sinh viên xuất sắc tại Viện Công nghệ quốc tế Sirindhom (SIIT) – Trường Đại học Thammasat (TU), Thái Lan, cụ thể như sau: 1. Số lượng học bổng: 24 học bổng bậc…