Trại hè về Khởi nghiệp tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Cao Hùng (Đài Loan) tổ chức

Trại hè về Khởi nghiệp tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Cao Hùng (Đài Loan) tổ chức

THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham gia Trại hè khởi nghiệp tại trường Đại học khoa học Kỹ thuật Cao Hùng (Đài Loan) 2018 Asian Youth Entrepreneur Summer camp: – Không hạn chế về số lượng team đăng ký. – Không hạn chế Số lượng thành viên mỗi team đăng ký. – Tài trợ toàn…

Thông báo về Kế hoạch tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2016

Phòng Nghiên cứu Khoa học – Hợp tác quốc tế – Dự án xin thông báo Kế hoạch thực hiện các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2016 như sau: 26_KH_DHKTCN. Biểu mẫu đăng ký và các quy trình hướng dẫn xem chi tiết tại đây.