Đề tài các cấp

Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm Thành viên Ngày nghiệm thu cơ sở Thời gian thực hiện
Xây dựng hệ thống truy xuất dữ liệu lớn cho trường đại học, cao đẳng Thành phố Cần Thơ PGS.TS. Đặng Trần Khánh TS. Trương Minh Nhật Quang 24/01/2018  
Ứng dụng nấm men thuần chủng trong sản xuất rượu mãng cầu xiêm ở quy mô nông hộ Huyện Cờ Đỏ ThS. Đoàn Thị Kiều Tiên     2019-2021