Học bổng Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ ITEC 2019
Học Bổng

Học bổng Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ ITEC 2019

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội thông báo chương trình học bổng Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ (Indian Technical and Economics Cooperation – ITEC) cho công dân Việt Nam. Chương trình Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) ra đời vào ngày 15/9/1964 theo quyết định của…