Mạng lưới hợp tác quốc tế

TT

Đối tác

Quốc gia

Ngày ký kết hợp tác

Ngày hiệu lực

Tình trạng hiệu lực

Thời hạn hiệu lực

1

Trường Đại học Ruse, Bulgaria

Bulgaria

01/9/2015

01/9/2015

Đang hiệu lực

Vô thời hạn

2

Đại học Victoria Wellington, New Zealand

New Zealand

03/11/2015

03/11/2015

Đang hiệu lực

Vô thời hạn

3

Trường Đại học Soonchunhyang, Hàn Quốc

Hàn Quốc

07/12/2015

07/12/2015

Đang hiệu lực

5 năm

4

Trường Đại học Rajabhat Rajanagarindra, Thái Lan

Thái Lan

26/02/2016

26/02/2016

Đang hiệu lực

5 năm

5

Trường Đại học Califonia Baptist, Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

11/11/2016

11/11/2016

Đang hiệu lực

Vô thời hạn

6

Công ty TNHH LinQ, New Zealand

New Zealand

30/3/2017

30/3/2017

Đang hiệu lực

31/12/2019

7

Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc)

Đài Loan (Trung Quốc)

06/9/2017

06/9/2017

06/09/2022

5 năm

8

Trường Đại học Chodang, Hàn Quốc

Hàn Quốc

06/12/2017

06/12/2017

Đang hiệu lực

5 năm

9

Học viện Máy tính Kobe, Nhật Bản

Nhật Bản

13/3/2019

13/3/2019

Đang hiệu lực

5 năm

10

Học viện Ngoại ngữ Okayama, Nhật Bản

Nhật Bản

13/3/2019

13/3/2019

Đang hiệu lực

5 năm

11

Trường Đại học Kỹ thuật Hải Dương, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc)

Đài Loan (Trung Quốc)

15/7/2019

15/7/2019

Đang hiệu lực

5 năm

12

Các trường đại học, cao đẳng tại Đài Loan (Trung Quốc)

Đài Loan (Trung Quốc)

17/7/2019

17/7/2019

Đang hiệu lực

5 năm

13

Trường Đại học Khoa học kỹ thuật Long Hoa, Đài Loan (Trung Quốc)

Đài Loan (Trung Quốc)

17/7/2019

17/7/2019

Đang hiệu lực

5 năm

14

Trường Đại học Công nghệ HungKuo Delin, Đài Loan (Trung Quốc)

Đài Loan (Trung Quốc)

19/7/2019

19/7/2019

Đang hiệu lực

5 năm