Trang chủ

Tin tức – Thông báo mới

Thông báo

Thư mời viết bài Tạp chí Khoa học và Công nghệ Cần Thơ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Cần Thơ là ấn phẩm khoa học chính thức của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản các kết quả nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ. […]

Thông báo

Thư mời viết bài Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong ngành xây dựng”

Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong ngành xây dựng” diễn ra vào ngày 14/7/2023 được tổ chức tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. – Thời hạn đăng ký và tóm tắt: đến hết ngày 01/6/2023. – Thời gian nhận bài hoàn thiện: 17h00 […]

Thông báo | Tin Tức

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2024

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2024 và những năm tiếp theo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ. […]

Sở KH&CN An Giang: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì, chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 – 2023
Thông báo

Sở KH&CN An Giang: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì, chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 – 2023

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang kính gửi Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì, chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 – 2023 (Thông tin chi tiết vui lòng xem thông báo đính kèm). Thời gian nhận hồ sơ: Từ […]

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo Số 90/SKHCN-QLKH đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2021
Thông báo

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo Số 90/SKHCN-QLKH đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2021 để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ. Định hướng nhiệm vụ khoa học […]

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 – 2022
Thông báo

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 – 2022

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 – 2022, Thực hiện quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách Nhà nước trên […]