Thư mời viết bài Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong ngành xây dựng”

Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong ngành xây dựng” diễn ra vào ngày 14/7/2023 được tổ chức tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. – Thời hạn đăng ký và tóm tắt: đến hết ngày 01/6/2023. – Thời gian nhận bài hoàn thiện: 17h00 […]

Continue Reading

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2024

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2024 và những năm tiếp theo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ. […]

Continue Reading

Sở KH&CN An Giang: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì, chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 – 2023

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang kính gửi Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì, chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 – 2023 (Thông tin chi tiết vui lòng xem thông báo đính kèm). Thời gian nhận hồ sơ: Từ […]

Continue Reading

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo Số 90/SKHCN-QLKH đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2021 để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ. Định hướng nhiệm vụ khoa học […]

Continue Reading

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 – 2022

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 – 2022, Thực hiện quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách Nhà nước trên […]

Continue Reading

Thông báo về Kế hoạch tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2020 – 2021

Phòng Nghiên cứu Khoa học – Hợp tác quốc tế – Thanh tra – Pháp chế xin thông báo Kế hoạch thực hiện các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2020 – 2021 như sau: 723_KH_DHKTCN. Các văn bản, biểu mẫu đăng ký hoạt động KHCN gửi cho phòng NCKH-HTQT-TTr-PC (và gửi […]

Continue Reading

Trại hè về Khởi nghiệp tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Cao Hùng (Đài Loan) tổ chức

THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham gia Trại hè khởi nghiệp tại trường Đại học khoa học Kỹ thuật Cao Hùng (Đài Loan) 2018 Asian Youth Entrepreneur Summer camp: – Không hạn chế về số lượng team đăng ký. – Không hạn chế Số lượng thành viên mỗi team đăng ký. – Tài trợ toàn […]

Continue Reading