GIÁO TRÌNH

STT Tên Giáo trình Số
TC
Tác giả Đơn vị Ngày
nghiệm thu
Năm học
1 Tin học căn bản, Quyển 2: Nhập môn xử lý thông tin 1 TS. Nguyễn Hoàng Thuận
ThS. Huỳnh Văn Bé
ThS. Hà Lê Ngọc Dung
ThS. Phạm Yến Nhi
KS. Đặng Thị Hồng Nhung
Khoa
 CNTT
05/10/2017 2017 – 2018
2 Quá trình và thiết bị công nghiệp 2 TS. Dương Thái Công Khoa
 KTCK
19/5/2018 2017 – 2018
3 Thiết bị trao đổi nhiệt 2 TS. Dương Thái Công Khoa
 KTCK
25/5/2018 2017 – 2018
4 Vật liệu – Gia công cơ khí 3 TS. Dương Thái Công Khoa
KTCK
08/6/2018 2017 – 2018
5 Business Process Crowdsourcing   Nguyễn Hoàng Thuận     2017 – 2018
6 Tin học căn bản, Quyển 1: Nhập môn công nghệ thông tin 1 TS. Trương Minh Nhật Quang
ThS. Lê Anh Tuấn
ThS. Nguyễn Xuân Hà Giang
KS. Lâm Thanh Toản
Khoa CNTT 08/6/2018 2018 – 2019
7 Phương pháp Nghiên cứu khoa học 2 TS. Nguyễn Trúc Anh
TS. La Bảo Trúc Ly
TS. Lê Vũ Lan Phương
Khoa
KHCB
13/6/2019 2018 – 2019
8 Quản lý dự án 2 La Bảo Trúc Ly
Dương Trung Nghĩa
Trần Ngọc Quý
Trần Thị Duy Oanh
Khoa
QLCN
29/10/2019 2019 – 2020

BÀI GIẢNG

TT Tên Bài giảng – Giáo trình Tác giả Đơn vị Ngày
nghiệm thu
Năm học
1 Xử lý tín hiệu số Dương Ngọc Đoàn Khoa Đ-ĐT-VT 31/3/2014 2014 – 2015
2 Mạch điện Vũ Văn Quang Khoa Đ-ĐT-VT 26/6/2014 2014 – 2015
3 Tài liệu học tiếng Anh chứng chỉ C cấp quốc gia Lê Kinh Quốc TTNN 26/6/2014 2014 – 2015
4 Tài liệu kiểm tra tiếng Anh trình độ C Quốc gia Lê Kinh Quốc TTNN 26/6/2014 2014 – 2015
5 Tài liệu kiểm tra tiếng Anh trình độ A Quốc gia Trung tâm ngoại ngữ TTNN 9/10/2014 2014 – 2015
6 Tài liệu kiểm tra tiếng Anh trình độ B Quốc gia Trung tâm ngoại ngữ TTNN 9/10/2014 2014 – 2015
7 Kỹ thuật số Đường Khánh Sơn Khoa KTCK 13/2/2015 2014 – 2015
8 Vật lý 1 Lương Văn Thông
Trần Thị Như Băng
Khoa KHCB 13/6/2015 2014 – 2015
9 Mạch điện tử Nguyễn Phú Quí Khoa Đ-ĐT-VT 26/6/2015 2014 – 2015
10 Hình họa và vẽ kỹ thuật điện Võ Minh Thiện Khoa Đ-ĐT-VT 5/12/2015 2014 – 2015
11 Đại số tuyến tính Dương Hùng Mạnh
Trần Thị Hồng Nga
Khoa KHCB 22/7/2015 2015 – 2016
12 Vi tích phân A1 Bùi Tiến Đạt
Lê Anh Xuân
Khoa KHCB 27/7/2015 2015 – 2016
13 Giải tích hệ thống điện Phan Trọng Tuấn Khoa Đ-ĐT-VT 28/7/2015 2015 – 2016
14 Hóa Phân Tích Nguyễn Thị Yến Nhi
Trần Thanh Tuấn
Khoa KHCB 15/8/2015 2015 – 2016
15 Anh văn căn bản 1 Trần Thiện Quỳnh Trân Khoa KHCB 10/9/2015 2015 – 2016
16 Anh văn căn bản 2 Nguyễn Thị Minh Nguyêt Khoa KHCB 10/9/2015 2015 – 2016
17 Hệ thống điện Quách Hữu Lượng Khoa Đ-ĐT-VT 5/12/2015 2015 – 2016
18 Xác suất thống kê ThS. Bùi Tiến Đạt
ThS. Dương Hùng Mạnh
Khoa KHCB 08/6/2018 2017 – 2018
19 Giải tích 2 ThS. Trần Thị Hồng Nga
ThS. Võ Văn Âu
Khoa KHCB 08/6/2018 2017 – 2018
20 Đánh giá cảm quan thực phẩm ThS. Vi Nhã Trân
ThS. Đoàn Phương Linh
Khoa CNTP &CNSH 18/6/2019 2018-2019