Giáo trình – Bài giảng

GIÁO TRÌNH

GT- Tên Giáo trình Chủ biên Thành viên Đơn vị Ngày
nghiệm thu
2023-04 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Trung Việt TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
ThS. Trần Thị Kim Khánh
ThS. Phạm Yến Nhi
CNTT 2023
2023-03 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ThS. Nguyễn Văn Cường ThS. Nguyễn Trung Kiên CNTT 2023
2023-02 Sử dụng năng lượng hiệu quả ThS. Huỳnh Phát Triển ThS. Trần Hữu Tính Đ-ĐT-VT 2023.06.30
2023-01 Vật lý 2 ThS. Trần Thị Như Băng ThS. Lương Văn Thông Đ-ĐT-VT 2023
2022-08 Ổn định hệ thống điện ThS. Phan Trọng Tuấn, ThS. Tô Ái Nhân Đ-ĐT-VT 2022.12.26
2022-13 Giải pháp nền móng hợp lý ThS. Hồ Quang Vinh

ThS. Nguyễn Thị Yến Nhi KTXD 2022.11.26
2022-03 Marketing căn bản ThS. Nguyễn Lê Hoa Tuyết (chủ biên)
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh (đồng chủ biên)
ThS. Huỳnh Cảnh Thanh Thanh
ThS. Nguyễn Minh Tân
PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã
QLCN 2022.11.06
2022-02 Nguyên liệu thủy sản Tiến sĩ Đỗ Thị Tuyết Nhung (chủ biên), Tiến sĩ Trần Chí Nhân (đồng chủ biên) ThS Lê Hoàng Thanh
ThS Lương Uyên Uyên
ThS Đoàn Phương Linh 
CNSH-TP 2022.11.05
2022-12 Kiểm thử phần mềm ThS. Đinh Thành Nhân  (chủ biên)
ThS. Nguyễn Bá Duy (đồng chủ biên)
ThS. Đặng Trung Tín
KS. Trần Thị Thùy Dương
CNTT 2022.10.26
2022-10 Máy học ThS. Hà Lê Ngọc Dung KS. Nguyễn Nhựt Quỳnh CNTT 2022.10.09
2022-04 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin ThS. Nguyễn Văn Cường ThS. Nguyễn Xuân Hà Giang CNTT 2022.10.05
2022-11 Cơ học lý thuyết TS. Lê Hoàng Lê Hữu Quốc Phong
Phan Nhật Tân
KTXD 2022.10.01
2022-06 Cơ sở dữ liệu TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh  ThS. Phạm Yến Nhi
ThS. Nguyễn Trung Kiên
CNTT 2022.08.03
2022-05 Hóa học 2 TS. Lê Sĩ Thiện ThS. Nguyễn Văn Kiệt
ThS. Nguyễn Thị Như Ý
ThS. Nguyễn Thị Yến Nhi
CNSH-TP 2022.07.27
2022-09 Dung sai và kỹ thuật đo ThS. Nguyễn Minh Thư TS. Đỗ Vinh Quang KTCK 2022.06.14
2022-07 Điều khiển lập trình logic  ThS. Phó Hoàng Linh ThS. Đường Khánh Sơn
ThS. Nguyễn Lê Thế Duy
KTCK 2022.04.29
2022-01 Thiết kế hệ thống điện ThS. Phan Trọng Tuấn

ThS. Tô Ái Nhân Đ-ĐT-VT 2022.03.22
2021-01 Sản xuất sạch hơn ThS. Đoàn Thị Kiều Tiên  TS. La Bảo Trúc Ly
TS. Trần Ngọc Quý
ThS. Đinh Thị Kiều Oanh
ThS. Lê Trí Ân
CNTP&CNSH+QLCN 2021/03/11
2021-02 Công nghệ chế biến thực phẩm TS. Trần Thị Minh Thư ThS. Nguyễn Xuân Hồng
ThS. Huỳnh Thị Sữa
CNTP&CNSH 2021.10.08
2020-03 Lập trình hướng đối tượng Dương Trung Nghĩa Nguyễn Văn Cường CNTT 2020/09/11
2020-04 Hóa sinh TS. Lê Vũ Lan Phương ThS. Đỗ Dương Phương Thảo
ThS. Đoàn Thị Kiều Tiên
ThS. Nguyễn Xuân Hồng
CNTP&CNSH 2020/08/05
2020-02 Xác suất thống kê
(Dùng cho chuyên ngành Kỹ thuật)
TS. Lê Anh Xuân ThS. Dương Hùng Mạnh KHCB 2020/06/03
2020-01 Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản Huỳnh Thanh Nhã Nguyễn Bá Duy  BGH+TTNNTH 2020.06.04
2019-01 Quản lý dự án La Bảo Trúc Ly TS. Dương Trung Nghĩa
TS. Trần Ngọc Quý
ThS. Trần Thị Duy Oanh
QLCN 2019/10/29
2019-02 Phương pháp Nghiên cứu khoa học TS. Nguyễn Trúc Anh 1. TS. La Bảo Trúc Ly
2. TS. Lê Vũ Lan Phương
KHCB+QLCN+CNTP 2019/06/13
2018-04 Tin học căn bản, Quyển 1: Nhập môn công nghệ thông tin TS. Trương Minh Nhật Quang 1. ThS. Lê Anh Tuấn
2. ThS. Nguyễn Xuân Hà Giang
3. KS. Lâm Thanh Toản
CNTT 2018/06/08
2018-03 Vật liệu – Gia công cơ khí TS. Dương Thái Công X KTCK 2018/06/08
2018-02 Thiết bị trao đổi nhiệt TS. Dương Thái Công X KTCK 2018/05/25
2018-01 Quá trình và thiết bị công nghiệp TS. Dương Thái Công X KTCK 2018/05/19
2018 Business Process Crowdsourcing Nguyễn Hoàng Thuận   P.NCKH-HTQT-DA+CNTT 2018/02/26
2017-01 Tin học căn bản, Quyển 2: Nhập môn xử lý thông tin TS. Nguyễn Hoàng Thuận 1. ThS. Huỳnh Văn Bé
2. ThS. Hà Lê Ngọc Dung
3. ThS. Phạm Yến Nhi
4. KS. Đặng Thị Hồng Nhung
CNTT 2017/10/05

BÀI GIẢNG CẤP TRƯỜNG

BG Tên Bài giảng cấp trường Chủ biên Thành viên Đơn vị Ngày
nghiệm thu
Năm học
2020-04 Truyền khối ThS. Vi Nhã Trân ThS. Nguyễn Hồng Xuân Khoa CNTP &CNSH 30/7/2020 2019-2020
2020-07 Điện tử công suất ThS. Nguyễn Phú Quí TS. Dương Ngọc Đoàn Khoa Đ-ĐT-VT 29/7/2020 2019-2020
2020-09 Con người và môi trường ThS. Nguyễn Ngọc Trang Thùy ThS. Nguyễn Thị Hồng Xuyên Khoa CNTP &CNSH 29/7/2020 2019-2020
2020-10 Kỹ thuật sấy ThS. Trần Ngọc Liên ThS. Nguyễn Ngọc Ngân Khánh Khoa CNTP &CNSH 22/7/2020 2019-2020
2020-03 Hóa học 1 ThS. Nguyễn Văn Kiệt ThS. Nguyễn Thị Yến Nhi Khoa KHCB 21/7/2020 2019-2020
2020-02 Kỹ thuật lắp đặt Điện ThS. Huỳnh Phát Triển   Khoa Đ-ĐT-VT 18/6/2020 2019-2020
2020-05 Kỹ thuật chiếu sáng Trần Hữu Tính   Khoa Đ-ĐT-VT 18/6/2020 2019-2020
2020-08 Kỹ thuật cao áp và chống sét ThS. Võ Minh Thiện   Khoa Đ-ĐT-VT 18/6/2020 2019-2020
2020-01 Nhập môn Công nghệ sinh học ThS. Đoàn Thị Kiều Tiên ThS. Lê Thị Thảo,
TS. Huỳnh Xuân Phong
ThS. Nguyễn Ngọc Thạnh
Khoa CNTP &CNSH 14/4/2020 2019-2020
2018-01 Xác suất thống kê ThS. Bùi Tiến Đạt ThS. Dương Hùng Mạnh Khoa KHCB 08/6/2018 2017 – 2018
2018-02 Giải tích 2 ThS. Trần Thị Hồng Nga ThS. Võ Văn Âu Khoa KHCB 08/6/2018 2017 – 2018
2020-11 Thực hành vật lý 2 ThS. Lương Văn Thông Trần Thị Như Băng Khoa KHCB 07/7/2020 2019-2020
2020-06 Sản xuất sạch hơn ThS. Đoàn Thị Kiều Tiên TS. La Bảo Trúc Ly, TS. Trần Ngọc Quý và ThS. Đinh Thị Kiều Oanh. Khoa CNTP &CNSH 01/8/2020 2019-2020
2019-01 Đánh giá cảm quan thực phẩm ThS. Vi Nhã Trân ThS. Đoàn Phương Linh Khoa CNTP &CNSH 18/6/2019 2018-2019


BÀI GIẢNG CẤP KHOA

BG Tên BG Chủ biên Thành viên Đơn vị Ngày
nghiệm thu
Năm học Ghi chú
2023-33 Phân tích hoạt động kinh doanh TS. Nguyễn Thị Thu An ThS. Nguyễn Minh Tân
TS. Nguyễn Thị Ly Phương
TS. Ngô Anh Tuấn
QLCN 2023 2022-2023 QL097
2023-32 Thuế ThS. Nguyễn Thị Thu An TS. Lê Thị Thanh Hiếu QLCN 2023 2022-2023 QL028
2023-31 Tài chính doanh nghiệp TS. Lê Thị Thanh Hiếu ThS. Nguyễn Thị Thu An QLCN 2023 2022-2023 QL033
2023-30 Quản trị doanh nghiệp TS. Nguyễn Thị Thu An
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
PGS. TS. Huỳnh Thanh Nhã
ThS. Huỳnh Thị Cẩm Bình
TS. Nguyễn Lê Hoa Tuyết
QLCN 2023 2022-2023 QL074
2023-29 Nguyên lý kế toán ThS. Trần Quốc Dũng ThS. Lưu Phạm Anh Thi,
ThS. Huỳnh Cảnh Thanh Thanh
QLCN 2023 2022-2023 QL177
2023-28 Ngữ pháp 3 ThS. Thái Thị Bích Phượng ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt KHXH 2023 2022-2023 NN021
2023-26 Kinh tế xây dựng ThS. Lưu Ngọc Cường ThS. Nguyễn Minh Tân KTXD 2023 2022-2023 XD037
2023-25 Máy xây dựng và Tổ chức thi công ThS. Đỗ Hưng Thời ThS. Lê Hữu Quốc Phong KTXD 2023 2022-2023 XD012
2023-24 kết cấu thép 2 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn TS. Lê Hoàng KTXD 2023 2022-2023 XD026
2023-23 Dự toán xây dựng ThS. Đỗ Hưng Thời Ths. Lê Thị Ánh Hồng KTXD 2023 2022-2023 XD025
2023-22 Nhà nhiều tầng ThS. Phan Nhật Tân ThS. Nguyễn Thanh Tuấn KTXD 2023 2022-2023 XD040
2023-21 Kết cấu bê tông cốt thép 1 TS. Lê Hoàng ThS. Nguyễn Thanh Tuấn
ThS. Đỗ Hưng Thời
KTXD 2023 2022-2023 XD008
2023-20 Kết cấu thép 1 TS. Lê Hoàng ThS. Nguyễn Thanh Tuấn KTXD 2023 2022-2023 XD013
2023-19 Quản lý máy xây dựng Đỗ Hưng Thời  Lê Thị Ánh Hồng KTXD 2023 2022-2023 XD079
2023-18 Nguyên lý máy ThS. Phạm Thành Công KS. Trần Sĩ Lâm KTCK 2023 2022-2023 CK006
2023-17 Năng lượng tái tạo ThS. Lê Quốc Khương ThS. Trần Hữu Tính Đ-ĐT-VT 2023 2022-2023 DI523
2023-16 Quy hoạch hệ thống điện ThS. Tô Ái Nhân ThS. Võ Minh Thện Đ-ĐT-VT 2023 2022-2023 DI217
2023-15 Hệ thống thông tin địa lý ThS. Nguyễn Văn Cường ThS. Phạm Yến Nhi CNTT 2023 2022-2023 TT031
2023-14 Tương tác người – máy TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh ThS. Nguyễn Trung Việt CNTT 2023 2022-2023 TT049
2023-13 Kiến trúc phần mềm KS. Trần Thị Thùy Dương và ThS. Nguyễn Trung Kiên (Đồng chủ biên) Hồng Thanh Luận CNTT 2023 2022-2023 TT053
2023-12 Lập trình Java 1 ThS. Nguyễn Trung Kiên KS. Trần Thị Thùy Dương CNTT 2023 2022-2023 TT021
2023-11 An toàn các hệ thống thông tin ThS. Trần Thị Kim Khánh TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
ThS. Phạm Yến Nhi
CNTT 2023 2022-2023 TT011
2023-10 Bảo tồn đa dạng sinh học ThS. Nguyễn Ngọc Trang Thùy

ThS. Nguyễn Phúc Huy CNTP&CNSH 2023 2022-2023 SH025
2023-09 Phụ gia thực phẩm ThS. Nguyễn Xuân Hồng ThS. Trần Thị Thanh Vân CNTP&CNSH 2023 2022-2023 TP046
2023-08 Truyền nhiệt Ths. Trần Thị Thùy Linh TS. Trần Thị Minh Thư
Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng
CNSH-TP 2023 2022-2023 TP003
2023-07 Sinh thái học ThS. Nguyễn Phúc Huy TS. Đoàn Thị Kiều Tiên CNSH-TP 2023 2022-2023 SH017
2023-06 Công nghệ DNA tái tổ hợp ThS. Lê Thị Thảo  ThS. Nguyễn Thị Mai Khanh,
TS. Đoàn Thị Kiều Tiên
CNSH-TP 2023 2022-2023 SH028
2023-05 Vi sinh thực phẩm ThS. Nguyễn Thị Hồng Xuyên  ThS. Huỳnh Thị Sữa CNSH-TP 2023 2022-2023 TP019
2023-04 Công nghệ lên men ThS. Nguyễn Phúc Huy TS. Đoàn Thị Kiều Tiên
ThS. Nguyễn Ngọc Trang Thùy
CNSH-TP 2023 2022-2023 TP024
2023-02 Hệ thống điều khiển số TS. Dương Ngọc Đoàn TS. Đỗ Vinh Quang Đ-ĐT-VT 2023.06.14 2022-2023 DI303
2023-01 Luật hiến pháp ThS. Nguyễn Văn Tố Hữu ThS. Lý Thị Tú Uyên KHXH 2023.01.06 2022-2023 KL005
2022-36 Sinh đại cương A1 ThS. Nguyễn Thị Hồng Xuyên ThS. Nguyễn Ngọc Trang Thùy CNTP&CNSH 2022.12.08 2022-2023 SH001
2022-33 Luật Hôn nhân gia đình ThS. Nguyễn Hồng Tuyên ThS. Đoàn Nguyễn Kim Thoại P.TTr-PC-KT-ĐBCL 2022.06.30 2021-2022 KL021
2022-35 Marketing căn bản ThS. Nguyễn Minh Tân ThS. Nguyễn Lê Hoa Tuyết
ThS. Huỳnh Cảnh Thanh Thanh
PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã
QLCN+KTXD 2022.06.30 2021-2022 QL030
2022-16 Hệ Quản trị CSDL ThS. Nguyễn Văn Cường ThS. Trần Thị Kim Khánh CNTT 2022.06.30 2021-2022 TT012
2022-06 Nước cấp nước thải kỹ nghệ ThS. Nguyễn Hồng Xuân ThS. Nguyễn Ngọc Trang Thùy CNTP&CNSH 2022.06.29 2021-2022 TP015
2022-01 Kỹ thuật phân tích và thiết bị  ThS. Lê Thị Thảo
TS. Lê Vũ Lan Phương  (Đồng chủ biên)
  CNSH-TP 2022.06.28 2021-2022 SH008
2022-11 Hóa lý ThS.Vi Nhã Trân ThS. Đoàn Phương Linh CNTP&CNSH 2022.06.28 2021-2022 TP001
2022-19 Sử dụng năng lượng hiệu quả ThS. Huỳnh Phát Triển ThS. Trần Hữu Tính Đ-ĐT-VT 2022.06.28 2021-2022 DI213
2022-20 Vật lý 2 ThS. Nguyễn Thị Như Băng ThS. Lương Văn Thông Đ-ĐT-VT 2022.06.28 2021-2022 CB008
2022-13 Logic học TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh ThS. Phạm Yến Nhi CNTT 2022.06.27 2021-2022 TT160
2022-03 Thực phẩm chức năng TS. Lê Vũ Lan Phương  TS. Đoàn Thị Kiều Tiên
ThS. Lê Trí Ân
ThS. Trần Thị Thanh Vân
CNTP&CNSH 2022.06.25 2021-2022 TP047
2022-10 Anh văn chuyên ngành Công nghệ thực phẩm ThS. Trần Thị Thanh Vân TS. Trần Thị Minh Thư CNTP&CNSH 2022.06.25 2021-2022 TP012
2022-18 TT. Điện công nghiệp KS. Trần Trung Khánh ThS Trần Hữu Tính Đ-ĐT-VT 2022.06.25 2021-2022 DI102
2022-22 Ổn định hệ thống điện ThS. Phan Trọng Tuấn ThS. Tô Ái Nhân Đ-ĐT-VT 2022.06.25 2021-2022 DI218
2022-24 Vận hành và điều khiển hệ thống điện ThS. Trần Hữu Tính ThS. Huỳnh Phát Triển Đ-ĐT-VT 2022.06.25 2021-2022 DI220
2022-17 TT. Quấn dây máy điện KS. Huỳnh Văn Phú ThS. Trần Hữu Tính Đ-ĐT-VT 2022.06.24 2021-2022 DI104
2022-23 Khí cụ điện ThS. Tô Ái Nhân ThS. Phan Trọng Tuấn Đ-ĐT-VT 2022.06.23 2021-2022 DI216
2022-14 Lập trình web ThS. Đinh Thành Nhân ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến CNTT 2022.06.23 2021-2022 TT022
2022-15 Ngôn ngữ lập trình 1 ThS. Lâm Thanh Toản ThS. Trầm Vũ Kiệt CNTT 2022.06.23 2021-2022 TT125
2022-21 Cung cấp điện ThS. Nguyễn Văn Khấn KS. Huỳnh Văn Phú Đ-ĐT-VT 2022.06.22 2021-2022 DI204
  Trắc địa ThS. Nguyễn Trương Phú  ThS. Lê Hữu Quốc Phong  KTXD 2022.06.22 2021-2022 XD005
2022-12 Thống kê Bayes TS. Lê Anh Xuân ThS. Phạm Thanh Dược CNTT 2022.06.22 2021-2022 TT111
2022-07 Công nghệ chế biến rau quả ThS. Nguyễn Ngọc Ngân Khánh ThS. Nguyễn Hồng Xuân CNTP&CNSH 2022.06.17 2021-2022 TP029
2022-04 Luật thực phẩm ThS. Đoàn Phương Linh ThS. Huỳnh Thị Sữa CNTP&CNSH 2022.06.16 2021-2022 TP038
2022-05 Enzyme trong Công nghệ thực phẩm ThS. Lê Trí Ân TS. Lê Vũ Lan Phương CNTP&CNSH 2022.06.16 2021-2022 TP045
2022-08 Phương pháp phân tích vi sinh vật ThS. Nguyễn Thị Hồng Xuyên ThS. Huỳnh Thị Sữa CNTP&CNSH 2022.06.16 2021-2022 SH007
2022-09 Dinh dưỡng người và An toàn thực phẩm ThS. Nguyễn Xuân Hồng ThS. Đoàn Phương Linh CNTP&CNSH 2022.06.16 2021-2022 TP010
2022-25 Công trình giao thông TS. Lê Hoàng  ThS. Đỗ Hưng Thời KTXD 2022.06.15 2021-2022 XD032
2022-26 Cơ học lý thuyết TS. Lê Hoàng  Phan Nhật Tân KTXD 2022.06.15 2021-2022 XD002
2022-27 Vẽ kỹ thuật xây dựng ThS. Hồ Quang Vinh ThS. Trần Thị Phương KTXD 2022.06.15 2021-2022 XD001
2022-29 Nhập Môn Ngành Xây Dựng ThS. Lê Thị Ánh Hồng  TS. Lê Hoàng  KTXD 2022.06.15 2021-2022 XD003
2022-30 Địa chất công trình ThS. Nguyễn Thị Yến Nhi  ThS. Trần Thị Phương KTXD 2022.06.15 2021-2022 XD047
2022-31 Sức bền vật liệu ThS. Phan Nhật Tân  TS. Lê Hoàng  KTXD 2022.06.15 2021-2022 XD004
2022-32 Ngữ pháp 1 ThS. Phạm Thị Bích Ngân ThS. Lưu Thu Thủy KHXH 2022.06.15 2021-2022 NN019
2022-02 Công nghệ vi sinh TS.Đoàn Thị Kiều Tiên ThS. Nguyễn Phúc Huy
ThS.Hoàng Thị Phương Thảo
CNSH-TP 2022.06.13 2021-2022 SH021
2022-28 Vật Liệu Xây Dựng ThS. Lê Hữu Quốc Phong  ThS. Lê Thị Ánh Hồng  KTXD 2022.05.16 2021-2022 XD011
2022-34 Lập và thẩm định dự án đầu tư TS. La Bảo Trúc Ly ThS. Ngô Hồng Ngọc
ThS. La Hồng Liên
QLCN 2022.02.22 2021-2022 QL062
2021-05 Kỹ thuật đo điện và xử lý số liệu đo ThS. Trần Hữu Tính KS. Trần Trung Khánh Đ-ĐT-VT 2021.07.05 2020-2021 DI007
2021-01 Máy học TS. Dương Trung Nghĩa  ThS. Hà Lên Ngọc Dung
KS. Nguyễn Nhựt Quỳnh
CNTT 2021.06.30 2020-2021 TT085
2021-04 Kiểm thử phần mềm ThS. Đinh Thành Nhân ThS. Đặng Trung Tín CNTT 2021.06.30 2020-2021 TT056
2021-02 Hệ CSDL NoSQL ThS. Nguyễn Văn Cường ThS. Nguyễn Trung Việt CNTT 2021.06.25 2020-2021 TT093
2021-03 Lập trình Mô phỏng ThS. Nguyễn Văn Cường TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh CNTT 2021.06.25 2020-2021 TT077
2021-06 Thiết kế hệ thống điện ThS. Phan Trọng Tuấn ThS. Tô Ái Nhân Đ-ĐT-VT 2021.06.16 2020-2021 DI211
2020-01 Cơ học kết cấu Phan Nhật Tân   KTXD 2020.08.05 2019-2020 XD007
2020-34 Cơ lý thuyết Huỳnh Phạm Bảo Ngọc Nguyễn Minh Thư KTCK 2020.07.11 2019-2020 CK004
2020-35 Thị giác máy tính Võ Thị Phương Loan Huỳnh Phạm Bảo Ngọc KTCK 2020.07.11 2019-2020 CK003
2020-36 Sức bền vật liệu Huỳnh Phạm Bảo Ngọc Trần Thị Thanh Thảo KTCK 2020.07.11 2019-2020 CK005
2020-37 Cơ sở điều khiển tự động Nguyễn Minh Thư Trần Thị Thanh Thảo KTCK 2020.07.11 2019-2020 CK008
2020-38 Vi điều khiển Trần Thị Thanh Thảo Phạm Thành Công KTCK 2020.07.11 2019-2020 CK009
2020-39 Thiết kế hệ thống điều khiển Phạm Thành Công Huỳnh Phạm Bảo Ngọc KTCK 2020.07.11 2019-2020 CK301
2020-40 Mô hình hoá hệ thống cơ khí Trần Thị Thanh Thảo Đường Khánh Sơn KTCK 2020.07.11 2019-2020 CK100
2020-41 CAD, CAM, CNC Đường Khánh Sơn Phó Hoàng Linh KTCK 2020.07.11 2019-2020 CK200
2020-42 Thiết kế hệ thống cơ điện tử Phạm Thế Thịnh Nguyễn Minh Thư KTCK 2020.07.11 2019-2020 CK103
2020-43 Thiết bị và hệ thống tự động Đường Khánh Sơn Phó Hoàng Linh KTCK 2020.07.11 2019-2020 DI301
2020-17 Nhập môn Công nghệ kỹ thuật Trần Hoài Tâm Nguyễn Minh Thư KTCK 2020.07.10 2019-2020 CK001
2020-18 Nhiệt động lực học và truyền nhiệt Đỗ Vinh Quang Hồ Thế Anh KTCK 2020.07.10 2019-2020 DI013
2020-19 Thực tập tự động hoá Đường Khánh Sơn Trần Sĩ Lâm KTCK 2020.07.10 2019-2020 DI016
2020-20 Kỹ thuật cảm biến Hồ Thế Anh Huỳnh Minh Vũ KTCK 2020.07.10 2019-2020 DI302
2020-21 Điều khiển mờ Nguyễn Lê Thế Duy Huỳnh Thế Hiển KTCK 2020.07.10 2019-2020 CK321
2020-22 Điều khiển lập trình logic Phó Hoàng Linh Trần Hoài Tâm KTCK 2020.07.10 2019-2020 DI315
2020-23 Điều khiển quá trình Huỳnh Thế Hiển Nguyễn Lê Thế Duy KTCK 2020.07.10 2019-2020 DI317
2020-24 Công nghệ thuỷ lực và khí nén Huỳnh Phạm Bảo Ngọc Nguyễn Minh Thư KTCK 2020.07.10 2019-2020 DI318
2020-25 Mạng truyền thông công nghiệp Hồ Thế Anh Huỳnh Thế Hiển KTCK 2020.07.10 2019-2020 DI304
2020-26 Robot công nghiệp Huỳnh Minh Vũ Nguyễn Lê Thế Duy KTCK 2020.07.10 2019-2020 CK303
2020-27 Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu Hồ Thế Anh Trần Hoài Tâm KTCK 2020.07.10 2019-2020 DI324
2020-28 Dung sai và kỹ thuật đo Trần Sĩ Lâm Phạm Thành Công KTCK 2020.07.10 2019-2020 DI311
2020-29 Vẽ kỹ thuật Đỗ Vinh Quang Huỳnh Thế Hiển KTCK 2020.07.10 2019-2020 D312
2020-30 Kỹ thuât tạo mẫu nhanh Huỳnh Minh Vũ Nguyễn Lê Thế Duy KTCK 2020.07.10 2019-2020 DI322
2020-31 Điều khiển thích nghi Huỳnh Thế Hiển Huỳnh Minh Vũ KTCK 2020.07.10 2019-2020 DI323
2020-32 Thực tập gia công cơ khí Trần Hoài Tâm Hồ Thế Anh KTCK 2020.07.10 2019-2020 DI016
2020-33 Mô hình hoá và nhận dạng hệ thống Trần Sĩ Lâm Đường Khánh Sơn KTCK 2020.07.10 2019-2020 CK201
2020-03 Tin học đại cương Hồng Thanh Luận Nguyễn Trung Kiên CNTT 2020.06.23 2019-2020 TT052
2020-04 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Dương Trung Nghĩa Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hà Lê Ngọc Dung, Trần Thị Thùy Dương CNTT 2020.06.23 2019-2020 TT001
2020-05 Hệ điều hành Hồng Thanh Luận   CNTT 2020.06.23 2019-2020 TT005
2020-06 Kiến trúc máy tính Hồng Thanh Luận Đinh Thành Nhân, Nguyễn Trung Kiên CNTT 2020.06.23 2019-2020 TT003
2020-07 Toán rời rạc Huỳnh Văn Bé Phạm Yến Nhi, Nguyễn Đăng Hoa Nghiêm CNTT 2020.06.23 2019-2020 TT002
2020-08 Cơ sở dữ liệu Phạm Yến Nhi Trần Văn Út CNTT 2020.06.23 2019-2020 TT007
2020-09 Lập trình hướng đối tượng Nguyễn Văn Cường Phạm Yến Nhi CNTT 2020.06.23 2019-2020 TT008
2020-10 Mạng máy tính Trần Thị Kim Khánh   CNTT 2020.06.23 2019-2020 TT006
2020-11 Quản lý an ninh thông tin Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nguyễn Trung Kiên, Trần Thị Kim Khánh CNTT 2020.06.23 2019-2020 TT034
2020-12 Nhập môn công nghệ phần mềm Nguyễn Xuân Hà Giang Đinh Thành Nhân CNTT 2020.06.23 2019-2020 TT040
2020-13 Trí tuệ nhân tạo Nguyễn Thị Hồng Hạnh Dương Trung Nghĩa CNTT 2020.06.23 2019-2020 TT009
2020-14 Ngôn ngữ mô hình hoá UML Nguyễn Xuân Hà Giang Lâm Thanh Toản, Trần Thị Thùy Dương, Đinh Thành Nhân CNTT 2020.06.23 2019-2020 TT018
2020-15 Xây dựng và triển khai ứng dụng thương mại điện tử Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nguyễn Trung Việt CNTT 2020.06.23 2019-2020 TT029
2020-16 Xử lý ảnh và thị giác máy tính Hà Lê Ngọc Dung   CNTT 2020.06.23 2019-2020 TT036
2020-02 Thiết kê nhà máy sản xuất thực phẩm Lư Văn Lil   CNTP&CNSH 2020.02.07 2019-2020 TP039