Giới thiệu

TRỤ SỞ CỦA TẠP CHÍ:
– Tại trụ sở của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
+ Địa chỉ: số 256 Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
+ Số điện thoại 0292 3894050
+ Địa chỉ thư điện tử: tapchikhoahoc@ctuet.edu.vn

LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ:
Tổng biên tập: NGND.PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng
Email: ntnha@ctuet.edu.vn; Điện thoại:
Phó Tổng biên tập: TS. Trương Minh Nhật Quang, Chủ tịch Phó Hiệu trưởng
Email: tmnquang@ctuet.edu.vn; Điện thoại:

THƯ KÝ TẠP CHÍ
TS. Nguyễn Đăng Hoa Nghiêm
Email: ndhnghiem@ctuet.edu.vn; Điện thoại: