Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2024

Thông báo Tin Tức

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2024 và những năm tiếp theo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ.

  •  Biểu mẫu: đề nghị đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo các mẫu phiếu sau:

+ Mẫu A1-ĐXĐT/ĐA: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (Dùng cho đề tài khoa học và công nghệ hoặc đề án khoa học).

+ Mẫu A2-ĐXDASXTN: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (Dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm).

+ Mẫu A3-ĐXDAKHCN: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (Dùng cho dự án khoa học và công nghệ).

  • Thời gian: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ trước ngày 29/4/2023
  • Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ, số 02 đường Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Điện thoại: 0292.3821.913; Fax: 0292.3821.471.

    Vui lòng tải file: 219-skhcn-dexuatnhiemvu-khoahoc-congnghe-tp-2024_06032023093248703_hndiexgm.srh.