Thư mời viết bài Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong ngành xây dựng”

Thông báo

Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong ngành xây dựng” diễn ra vào ngày 14/7/2023 được tổ chức tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.
– Thời hạn đăng ký và tóm tắt: đến hết ngày 01/6/2023.
– Thời gian nhận bài hoàn thiện: 17h00 ngày 01/7/2023.
– Thời gian thông báo kết quả và nhận bài hoàn chỉnh sau phản biện: 17h00 ngày 07/7/2023.
– Thể lệ bài viết: theo link (https://drive.google.com/file/d/1NVxJrs9b3c4LLI3tfv-boYgOCPqGMT17/view?usp=share_link)
Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia viết bài của các Nhà nghiên cứu, chuyên gia, cơ quan, các tổ chức và quý vị đại biểu.