STT Tên bài báo Phân loại Tên tác giả Năm
xuất bản
Tên tạp chí
1 Ứng dụng bộ điều khiển self tuning fuzzy-PI điều khiển Omni-Directional mobile robot Bài báo Đường Khánh Sơn*, Từ Diệp Công Thành 2012 Tạp chí Khoa học & ứng dụng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
2 Các yếu tố tác động đến sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng Bài báo Nguyễn Phú Son, Nguyễn Thị Thu An*, Võ Hồng Phượng 2013 Tạp chí khoa học, Trường ĐH Cần Thơ
3 Value chain analysis of green apple, garlic and grape products in Ninh Thuan province Kỷ yếu Nguyễn Phú Son, Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Thị Thu An* 2013 Kỷ yếu Hội thảo do Khoa kinh tế & QTKD – Trường ĐH Cần Thơ tổ chức: “Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng”
4 Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm táo tỉnh Ninh Thuận Bài báo Nguyễn Phú Son, Nguyễn Thị Thu An* 2013 Tạp chí khoa học, Trường ĐH Cần Thơ
5 Nhận dạng mã độc sử dụng cơ chế băm theo chỉ mục trên không gian dữ liệu phân hoạch Bài báo Trương Minh Nhật Quang* 2013 Tạp chí khoa học, Trường ĐH Cần Thơ
6 Giải pháp trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ cho ĐBSCL Kỷ yếu Dương Thái Công,. Trương Minh Nhật Quang*, Nguyễn Thị Xuân Thu 2013 Kỷ yếu hội thảo khoa học công nghệ thường niên năm 2013
7 Những thành tựu về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi ở Việt Nam Kỷ yếu Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Hồng Xuân* 2013 Hội thảo Công nghệ sinh học vùng ĐBSCL 2013
8 Ảnh hưởng của gien Neuropeptit Y đến năng xuất sinh sản của gà nòi Bài báo Nguyễn Trọng Ngữ,. Nguyễn Hồng Xuân* 2014 Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
9 An Architecture Utilizing the Crowd for Building an Anti-virus Knowledge Base Bài báo Nguyen Hoang Thuan*, Pedro Antunes, David Johnstone, Minh Nhat Quang Truong* 2014 Future Data and Security Engineering
10 Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm tỏi tỉnh Ninh Thuận Bài báo Nguyễn Phú Son, Nguyễn Thị Thu An* 2014 Tạp chí khoa học, Trường ĐH Cần Thơ
11 Nghiên cứu chuyển đổi Moodle trên nền tảng điện toán đám mây AppScale Kỷ yếu Nguyễn Trung Việt*, Ngô Bá Hùng 2014 Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Một số vấn đề chọn lọc của CNTT & Truyền thông
12 Nghiên cứu cây dựng mô hình chi phí cho dịch vụ Moodle trên nền điện toán đám mây Kỷ yếu Hà Lê Ngọc Dung*, Ngô Bá Hùng 2014 Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Một số vấn đề chọn lọc của CNTT & Truyền thông
13 Application of Adaptive Network – Based Fuzzy Inference System for Sensorless Control of PMSG Wind Turbine with Nonlinear-load-Compensation Capacities Kỷ yếu Ho Pham Huy Anh, Nguyễn Chí Công* 2014 Kỷ yếu Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014)
14 Sử dụng bo mạch Raspberry Pi trong giảng dạy lý thuyết điều khiển tự động Kỷ yếu Doãn Minh Đăng* 2014 Kỷ yếu Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014)
15 Phân tích chuỗi giá trị ớt tỉnh Đồng Tháp Bài báo Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Thị Thu An* 6/2015 Tạp chí khoa học, Trường ĐH Cần Thơ
16 Những yếu tố ảnh hưởng đến cầu đầu tư máy móc thiết bị của doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ Bài báo Nguyễn Thị Thu An*, Võ Thành Danh 10/2015 Tạp chí khoa học, Trường ĐH Cần Thơ
17 Hiệu quả áp dụng tinh gọn đối với dây chuyền đóng dầu can Kỷ yếu Nguyễn Văn Thơ, Nguyễn Văn Thành* 2015 Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ thường niên lần thứ 6 – năm 2015
18 Hiệu quả cải tiến trạm làm việc trong ngành may bao công nghiệp Kỷ yếu Nguyễn Thị Kim Hồng* 2015 Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ thường niên lần thứ 6 – năm 2015
19 Nâng cao năng suất trạm cắt liệu bằng phương pháp thiết kế công việc Kỷ yếu Nguyễn Thị Diễm Phúc* 2015 Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ thường niên lần thứ 6 – năm 2015
20 Tinh gọn dây chuyền sản xuất sản phẩm gỗ Kỷ yếu Tạ Ngọc Huy, Phan Thị Huyền Trang* 2015 Kỷ yếu hội nghị Khoa học Công nghệ thường niên lần thứ 6 – năm 2015
21 Ảnh hưởng của các đa hình di truyền trên năng suất trứng của gà nòi Kỷ yếu Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Hồng Xuân* 4/2015 Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc Chăn nuôi – Thú y
22 Influence of leptin genotypes on fat and protein content In crossbred Holstein Friensian cow’a milk Kỷ yếu Nguyễn Trọng Ngữ, Le Thuy Bao Quynh, Nguyen Thi Hong Nhan, Pham Ngoc Du, Nguyen Hong Xuan* 2015 The 2nd Conference on Food Science & Technology
23 Hệ tư vấn dựa trên tiếp cận độ đo hàm ý thống kê Kỷ yếu Phan Quốc Nghĩa, Nguyễn Minh Kỳ*, Nguyễn Tấn Hoàng, Huỳnh Xuân Hiệp 4/2015 Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ VIII “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (FAIR 2015)
24 Bẫy đèn rầy nâu tự động Bài báo Nguyễn Minh Kỳ*, Lâm Hoài Bảo, Trương Phong Tuyên, Phạm Thị Minh Tuyết, Hồ Văn Chiến, Bernard Pottier, Huỳnh Xuân Hiệp 10/2015 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số chuyên đề: Công nghệ Thông tin
25 Thực hiện hệ thống hỗ trợ triển khai nhanh mạng cảm biến không dây chuẩn Zigbee Kỷ yếu Trương Phong Tuyên, Nguyễn Minh Kỳ*, Huỳnh Xuân Hiệp, Bernard Pottier 12/2015 Kỷ yếu Hội thảo khoa học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT 2015)
26 Thực hiện mạng cảm biến không dây thu thập và truyền dữ liệu khoảng cách xa đồng thời Kỷ yếu Trương Phong Tuyên, Nguyễn Minh Kỳ*, Huỳnh Xuân Hiệp, Bernard Pottier 12/2015 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học về Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT 2015)
27 Phân tích hiện tượng truyền sóng trong dầm có vết nứt ngang bằng phương pháp WSFEM Bài báo PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền Lương, TS. Bùi Quốc Tính, ThS. Nguyễn Thanh Tú*, NCS. Nguyễn Thành Vinh 9/2015 Xây dựng
28 Điều khiển trượt hệ nâng vật trong từ trường dùng mạng nơ-ron hàm cơ sở xuyên tâm Bài báo Nguyễn Ngô Phong*, Nguyễn Chí Ngôn, Ngô Quang Hiếu 3/2015 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
29 A Fuzzy PD anti-sway controller for autonomous container crane Kỷ yếu Quang-Hieu Ngo, Chi-Ngon Nguyen, Ngo-Phong Nguyen* 11/2015 Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa 2015
30 Thực trạng quản lý liên kết đào tạo Đại học hệ vừa học vừa làm tại Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ cần Thơ Bài báo Nguyễn Minh Tuấn* 5/2015 Tạp Chí Giáo dục 
31 Giái pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Đào tạo Đại học hệ vừa học vừa làm tại Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ Bài báo Nguyễn Minh Tuấn* 5/2015 Tạp Chí Giáo dục 
32 Các nhân tố ảnh hưởng đén hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tỉnh Bạc Liêu Bài báo Nguyễn Minh Tân*, Võ Thành Danh 2015 Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ
33 Đặc điểm ngoại hình gà Nòi tại Đồng bằng Sông Cửu Long Bài báo Nguyễn Trọng Ngữ, Châu Thanh Vũ, Nguyễn Thị Mười, Huỳnh Chí Nghĩa, Nguyễn Văn Hớn, Nguyễn Văn Quyên, Nguyễn Hồng Xuân* và Nguyễn Thị Hồng Nhân 01/2016 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
34 Sự cần thiết gắn kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp Kỷ yếu Nguyễn Thị Thu An* 05/2016 Kỷ yếu hội thảo gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa nhà trường và doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập
35 Chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực ở đồng bằng sông Cửu Long Bài báo Nguyễn Phú Son, Nguễn Thị Thu An* 03/2016 Phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu Long: Thành tựu và thách thức
36 Những nhân tố ảnh hưởng kết quả học tập của sinh viên năm I – II trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ Bài báo Nguyễn Thị Thu An*, Nguyễn Thị Ngọc Thứ*, Đinh Thị Kiều Oanh*, Nguyễn Văn Thành* 10/2016 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ
37 Công tác gắn kết nhà trường – doanh nghiệp – Giữa trường đại học kỹ thuật – công nghệ cần thơ với doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập Kỷ yếu Dương Thái Công*, Trương Minh Nhật Quang*, Nguyễn Thị Xuân Thu*, Nguyễn Minh Tuấn* 05/2016 Kỷ yếu hội thảo gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa nhà trường và doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
38 Vai trò của giáo dục không chính quy trong cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội Kỷ yếu Nguyễn Thị Xuân Thu* 05/2016 Kỷ yếu hội thảo gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa nhà trường và doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
39 Khảo sát phi tuyến tính và nhận dạng hệ ổn định lưu lượng chất lỏng công nghiệp Kỷ yếu Phó Hoàng Linh* 11/2016 Cơ điện tử VCM 2016
40 Thiết kế bộ điều kiển Trượt mờ thích nghi cho hệ Cần cẩu Container Kỷ yếu Ngo Phong Nguyen*, Quang Hieu Ngo 2016 Cơ điện tử VCM 2016
41 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của cổ phiếu: Bằng chứng thực nghiệm từ Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Bài báo Trương Đông Lộc, Nghiêm Minh Thư* 7/2016 Kinh tế & Phát triển
42 Language transfer of English vowel qualities  by Vietnamese students Bài báo Lê Kinh Quốc* 01/2017 Lexicography & Encyclopedia
43 Language transfer in the pitch range in English pronunciation by Vietnamese students Bài báo Lê Kinh Quốc* 05/2017 Lexicography & Encyclopedia
44 Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng ớt vùng đồng bằng sông Cửu Long Bài báo Nguyễn Thị Thu An*, Võ Thị Thanh Lộc 02/2017 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ
45 Một số giải pháp đổi mới quản lý chất lượng giáo dục đại học tại trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ Bài báo Nguyễn Minh Tuấn* 8/2017 Tạp chí giáo dục – Tạp chí lí luận – Khoa học giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo
46 Mô hình nhân cách người giáo viên trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế Bài báo Nguyễn Minh Tuấn* 8/2017 Tạp chí giáo dục – Tạp chí lí luận – Khoa học giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo
47 Enumeration of cellulytic bacteria and mathenogens in the rumen of cattle supplemented with concentrate, soybean oil and fish fat Bài Báo Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Hồng Xuân* 8/2017 Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
48 Effects of different protein sources on cellulolytic bacteria and methanogens in rumen of cattle  Bài Báo Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Hồng Xuân* 8/2017 Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
49 Những nguyên nhân gây lỗi kỹ thuật trong dự án nhà cao tầng  Bài báo Phạm Vũ Hồng Sơn, Võ Đăng Khoa* 9/2017 Xây dựng
50 Lignin derived from coir pith: Extraction process and characterization. Bài báo Luong Huynh Vu Thanh, Nguyễn Thị Như Ý* 10/2017 Vietnam Journal of Chemistry
51 Cấu trúc thị trường ớt vùng ĐBSCL Bài Báo Nguyễn Thị Thu An*, Võ Thị Thanh Lộc 2018 Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
52 Tuyển chọn nấm men chịu nhiệt lên men rượu vang trái giác (Cayratia trifolia L.) của tỉnh Kiên Giang Bài Báo Đoàn Thị Kiều Tiên* 02/2018 Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
53 Tuyển chọn nấm men chịu nhiệt và ứng dụng lên men rượu vang trái giác (Cayratia trifolia L.) từ tỉnh Hậu Giang Bài Báo Đoàn Thị Kiều Tiên* 6/2018 Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT
54 Phân lập và tuyển chọn nấm men chịu nhiệt ứng dụng trong lên men rượu vang trái giác (Cayratia trifolia L.) Bài Báo Đoàn Thị Kiều Tiên* 6/2018 Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp
55 Khảo sát hàm lượng polyphenol và khả năng kháng oxy hóa của dịch trái giác (Cayratia trifolia) trước và sau lên men sử dụng nấm men chịu nhiệt Saccharomyces cerevisiae HG1.3 Bài báo Đoàn Thị Kiều Tiên*, Huỳnh Thị Ngọc Mi, Nguyễn Đức Độ, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung 8/2018 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
56 Hoạt tính sinh học của trái giác thu ở tỉnh Kiên Giang và lên men rượu vang trái giác sử dụng Saccharomyces cerevisiae AG2.1 Kỷ yếu Đoàn Thị Kiều Tiên*, Huỳnh Thị Ngọc Mi, Huỳnh Thị Hoàng Anh, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung 10/2018 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học toàn quốc năm 2018
57 Regularization of a Cauchy problem for the heat equation Bài báo Võ Văn Âu* 02/2018 Journal of Science and Technology Development (Vietnam National University, Ho Chi Minh City)
58 Xác định điều kiện đầu cho bài toán parabolic với hàm nguồn và hệ số khuếch tán phi tuyến Kỷ yếu Võ Văn Âu* 8/2018 Kỷ yếu Hội nghị The 9th Vietnam Mathematical Congress
59 Đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế Kỷ yếu Dương Thái Công* 5/2018 Hội thảo Tự chủ đại học địa phương trong giai đoạn hiện nay
60 Phân lập hợp chất phân cực trung bình từ cây rau má lá sen hyrocotyle bonariennis L. bằng silica gel tái chế Bài báo Nguyễn Duy Tuấn, Trần Thanh Tuấn*, Nguyễn Việt Nhẩn Hòa 01/2018 Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển
61 Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn của các dẫn xuất Dimethoxy Naphthalene Bài Báo Trần Thanh Tuấn*, Nguyễn Việt Nhẩn Hòa, Huỳnh Minh Huy, Nguyễn Duy Tuấn và Bùi Thị Huê 7/2018 Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển
62 Sự tham gia của người lao động vào việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn tỉnh Trà Vinh Bài báo Nguyen Thi Cam Loan, Bui Van Trinh, Huỳnh Thanh Nhã* 6/2018 Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
63 Khung năng lực của đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật ở các trường Đại học Bài báo Nguyễn Minh Tuấn* 9/2018 Tạp chí Khoa học Giáo dục
64 Phát triển nghiên cứu khoa học của giảng viên kĩ thuật ở các trường Đại học Việt Nam trong bối cảnh hiện nay Bài Báo Nguyễn Minh Tuấn* 12/2018 Tạp chí khoa học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
65 Modelling Dynamic Information Flows: Extensions of LINQ with Norms Kỷ yếu Nguyễn Hoàng Thuận*, Trần Anh Trí, David Swann, Nguyễn Hữu Hòa 11/2018 2018 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS)
66 Characterization of newly isolated thermotolerant yeast and evaluation of their potential for use in Cayratia trifolia wine production Bài Báo Đoàn Thị Kiều Tiên*, Huynh Xuan Phong, Mamoru Yamada, Ha Thanh Toan, Ngo Thi Phuong Dung 3/2019 Vietnam Journal of Science,Technology and Engineering
67 Đánh giá khả năng duy trì hàm lượng polyphenol và hoạt tính kháng oxy hóa khi lên men rượu vang từ trái giác ở tỉnh Cà Mau sử dụng Saccharomyces cerevisiae CM3.2 Bài Báo Đoàn Thị Kiều Tiên*, Huỳnh Thị Ngọc Mi, Lữ Hằng Nghi, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung 4/2019 Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ
68 Analyzing the sales activities of seafood enterprises in the Mekong Delta Bài Báo Nguyen Thi Le, Huỳnh Thanh Nhã*, Vo Thi Ngoc Quyen 5/2019 Tạp chí công thương
69 Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam Bài báo Huỳnh Thanh Bích Phương, Huỳnh Thanh Nhã* 5/2019 Tạp chí công thương
70 Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến lòng trung thành khách hàng tại các ngân hàng thương mại thành phố Vĩnh Long Bài Báo Đặng Thị Thúy An, Huỳnh Thanh Nhã* 8/2019 Tạp chí công thương
71 Impact of television advertising on consumers’ purchasing decision in Can Tho city Bài báo Huỳnh Thanh Nhã*, Nguyễn Thành Long 11/2019 AGU International Journal of Sciences
72 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thủy hải sản vùng đồng bằng sông Cửu Long Bài báo Nguyễn Thị Lệ, Huỳnh Thanh Nhã*, Nguyễn Thiện Phong 12/2019 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ
73 Phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật ở các trường Đại học theo tiếp cận năng lực Bài báo Nguyễn Minh Tuấn* 02/2019 Tạp chí thiết bị Giáo dục
74 Thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật ở các trường Đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực Bài Báo Nguyễn Minh Tuấn* 5/2019 Tạp chí khoa học, Trường ĐH Vinh
75 Studies on betalains chemistry from the Vietnamese red Dragon fruits (Hylocereus polyrhizus) by LC-ESI-S/MS Bài báo Trần Thị Minh Thư* 3/2019 Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ
76 The application of countercurrent chromatography off-line coupled with ESI-MS/MS profiling to study the phytochemistry of betalains from fruits and vegetables Kỷ yếu Tran Thi Minh Thu* 3/2019 Kỷ yếu Hội thảo The 6th Analytica Vietnam conference, Ho Chi Minh City
77 The application of ion‐pair
high performance countercurrent chromatography
monitored by off‐line LC‐ESI‐MS/MS injections
to study betalain metabolite from
Vietnamese red dragon fruit
Bài Báo Tran Thi Minh Thu* 7/2019 Vietnam Journal of Chemistry
78 Đánh giá độ tin cậy hệ thống điện có xét đến cường độ cắt cưỡng bức Bài Báo Trần Hữu Tính* 02/2019 Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên
79 The impact of the industrial revolution 4.0 on logistics business: A case in Mekong Delta Kỷ yếu Ngô Hồng Ngọc* 11/2019 NXB Khoa học Lao động Xã hội, Hà Nội
80 Xây dựng hồ sơ năng lực-nâng cao chất lượng đào tạo đại học dưới tác động công nghiệp 4.0 Kỷ yếu La Bảo Trúc Ly* 12/2019 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia/bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
81 Thiết kế bộ điều khiển mờ lai cascade áp dụng cho robot rắn Bài báo Huỳnh Minh Vũ* 8/2019 Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Cần Thơ
82 Điều khiển robot SCARA sử dụng giải thuật mờ-nơron Bài báo Huỳnh Minh Vũ* 9/2019 Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
83 Ứng xử thủy đàn hồi học của một tấm nổi dưới tác động của hệ nhiều bậc tự do di chuyển sử dụng phương pháp kết hợp giữa phần tử biên và phần tử chuyển động Bài báo Phan Nhật Tân*, Nguyễn Xuân Vũ, Cao Tấn Ngọc Thân, Lương Văn Hải 11/2019 Tạp chí xây dựng Việt Nam
84 Mô phỏng lan truyền nhiệt bằng mô hình toán ba chiều – trường
hợp nhà máy nhiệt điện tại vùng biển Đề – Gi, Bình Định
Bài báo Bùi Tá Long, Cao Thi Bé Oanh* 10/2019 Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kĩ thuật và Công nghệ,
85 Chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng ở vùng Tây nam bộ  Bài báo Nguyễn Phú Son, Nguễn Thị Thu An* 2019  Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
86 Các Nhân Tố Ảnh hưởng đến Tính Hữu hiệu Kiểm soát Nội bộ Thu Chi Tài chính tại Trường Cao Đẳng nghề Cần Thơ Bài báo Ngô Quang Huy*, Trần Thị Kiều Trang Chấp nhận đăng 2020 Tạp chí Khoa học – Trường Đại học An Giang
87 Tổng quan quy hoạch mở rộng lưới điện truyền tải Bài báo Trần Hữu Tính*, Võ Ngọc Điều, Quyền Huy Ánh 05/2020 Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên
88 Ứng dụng bộ điều khiển TLC trong điều khiển Robot di động đa hướng ba bánh bám quỹ đạo Bài báo Đường Khánh Sơn* 07/2020 Tạp chí KHOA HỌC – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
89 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng tại tỉnh Bạc Liêu Bài báo Nguyễn Minh Tân*, Tăng Thị Ánh Ngân, Lâm Hải Bằng 02/2020 Tạp chí Công thương
90 Thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm cá lên men vùng đồng bằng sông Cửu Long Bài báo Đỗ Thị Tuyết Nhung*, Huỳnh Thanh Nhã* 5/2020 Tạp chí Công thương
91 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy hải sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long Bài báo Nguyễn Thị Lệ, Huỳnh Thanh Nhã*, Nguyễn Thiện Phong 7/2020 Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
92 Điều khiển và phân loại vật thể dựa trên màu sắc sử dụng cánh tay robot 3 bậc tự do của Fischertechnik Bài Báo Pham The Thinh*, Do Vinh Quang* 02/2020 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ
93 Ảnh hưởng của Ethanol và các loại bao bì plastic đến khả năng bảo quản bánh numthnol Bài Báo Đỗ Thị Tuyết Nhung*, Đoàn Thị Kiều Tiên* và Trần Chí Nhân 5/2020 Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
94 Analysis of export market structure for Acacia wooden
furniture in Vietnam
Bài Báo Tran Thanh Cao
,Huynh Thanh Nha*
8/2020 Journal of Science Ho Chi Minh City Open University