Ban biên tập Bản tin Khoa học – Đào tạo

Ban biên tập Bản tin Khoa học – Đào tạo gồm có các thành viên sau:

Tổng Biên tập:
NGND. PGS. TS. Huỳnh Thanh Nhã

Phó Tổng Biên tập:
TS. Trương Minh Nhật Quang
TS. Đỗ Thị Tuyết Nhung
ThS. Nguyễn Thị Yên Chi

Ban Biên tập:
TS. Nguyễn Đăng Hoa Nghiêm
TS. Nguyễn Minh Tuấn
TS. Trần Văn Út
TS. Đỗ Vinh Quang
TS. Lê Hoàng
TS. La Bảo Trúc Ly
TS. Đoàn Thị Kiều Tiên
ThS. Võ Minh Thiện
ThS. Lưu Thu Thủy
ThS. Nguyễn Chí Hiếu

Ban Thư ký:
ThS. Lê Hồng Tuyên
ThS. Nguyễn Hoàng Viện
ThS. Nguyễn Thị Như Ý
ThS. Lê Thị Thảo