Tra cứu các danh mục tạp chí khoa học

Thông báo
Nhằm tăng cường công tác Nghiên cứu Khoa học và tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Thầy/Cô công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong các tạp chí uy tín quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS, Phòng NCKH-HTQT-TTr-PC xin kính chuyển đến Quý Thầy/Cô các đường link trang web để Quý Thầy/Cô kiểm tra danh mục tạp chí như sau:
Trong quá trình thực hiện, Quý Thầy/ Cô có những vấn đề thắc mắc và hỗ trợ xin gửi email cho viên chức phụ trách (ThS. Lê Thị Thảo) tại:
Email: ltthao@ctuet.edu.vn
Điện thoại: +84 (0) 292 3899117
PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ – THANH TRA – PHÁP CHẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO