Hội đồng biên tập

Nhiệm vụ của Hội đồng Biên tập:
– Tư vấn về các lĩnh vực khoa học chuyên ngành của Tạp chí;
– Xây dựng định hướng phát triển của Tạp chí theo đúng tôn chỉ và mục đích hoạt động;
– Tham gia biên tập và phản biện các bài báo đăng trên Tạp chí;
– Xây dựng và tổ chức mạng lưới cộng tác viên theo lĩnh vực khoa học;
– Tham gia các hoạt động hội thảo, tọa đàm khoa học do Tạp chí tổ chức.

STTHỌ VÀ TÊNHỌC VỊ, HỌC HÀMChức vụ
1Đỗ Thị Tuyết NhungTiến sĩỦy viên thường trực
2La Bảo Trúc LyTiến sĩỦy viên
3Trần Thiện Quỳnh TrânTiến sĩỦy viên
4Lê Vũ Lan PhươngTiến sĩỦy viên
5Nguyễn Trúc AnhTiến sĩỦy viên
6Dương Trung NghĩaTiến sĩỦy viên
7Đỗ Vinh QuangTiến sĩỦy viên
8Đoàn Thị Kiều TiênTiến sĩỦy viên
9Lê HoàngTiến sĩỦy viên
10Nguyễn Minh TuấnTiến sĩỦy viên
11Nguyễn Thị Thu AnThạc sĩỦy viên
12Phan Trọng TuấnThạc sĩỦy viên
13  Ủy viên
14Phạm Thị Bích NgânThạc sĩỦy viên
15Lưu Thu ThủyThạc sĩỦy viên
16  Ủy viên
17Nguyễn Hoàng ViệnThạc sĩỦy viên