QUY ĐỊNH – BIỂU MẪU

Lê Thị Thảo

Quy định quản lý, tổ chức, thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (610/QĐ-ĐHKTCN 12/12/2019)

Quy định về hoạt động lựa chọn đối tác hợp tác của Trường Đại học kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (630QĐ-ĐHKTCN 24/12/2019)

* Quy trình về HTQT

  1. Quy trình công tác kế hoạch đoàn ra
  2. Quy trình đón tiếp và làm việc với khách nước ngoài
  3. Quy trình công tác xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài
  4. Quy trình ký kết biên bản ghi nhớ
  5. Quy trình chương trình trao đổi sinh viên
  6. Quy trình thực hiện thủ tục xin thị thực, gia hạn thị thực và xin phép đi địa phương