Thông báo về Kế hoạch tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2020 – 2021
Thông báo

Thông báo về Kế hoạch tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2020 – 2021

Phòng Nghiên cứu Khoa học – Hợp tác quốc tế – Thanh tra – Pháp chế xin thông báo Kế hoạch thực hiện các hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2020 – 2021 như sau: 723_KH_DHKTCN. Các văn bản, biểu mẫu đăng ký hoạt động KHCN gửi cho phòng NCKH-HTQT-TTr-PC (và gửi…

Học bổng Chevening tại Vương quốc Anh năm học 2021 – 2022
Học Bổng

Học bổng Chevening tại Vương quốc Anh năm học 2021 – 2022

Chevening là chương trình học bổng toàn cầu của Chính phủ Anh Quốc đem đến cho những nhà lãnh đạo tương lai cơ hội tuyệt vời để học tập tại Vương quốc Anh. Những học bổng này được trao đến những sinh viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới để các bạn theo học…